ჩემს მყარ მამალს ვურტყამდი რომ დამესწრო დახმარების ხელი