ძალიან ნელა მოძრაობს დილით დიდი ღამის გასვლის შემდეგ, კუკს სურს დეტალები