კიდევ ერთი ცხელი ქერა ცოლი, როგორც ქმარი ფილმები, ცოტა ბნელი