ასე რომ ბიჭები, რომლებიც მზად არიან მოვიდნენ მე მსუქანი Ass და