ჩემი მეუღლე მეგობარი გაჩერდა იმ კვირაში, როდესაც ის ძალიან რქოდა